bussines5

SWOT- analys

SWOT-analys
SWOT i ordet SWOT-analys står för Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats eller på svenska - Styrkor, Svagheter, Möjligheter och Risker/hot).

WBS 

Ett hjälpmedel för att kunna identifiera ett projekts ”alla” aktiviteter är WBS – Work 
Breakdown Structure eller aktivitetsnedbrytning. Även på svenska brukar man använda sig av 
de engelska begreppen. 
 
WBS går ut på att bryta ner ett projekts aktiviteter från de översta 
sammanfattningsaktiviteterna till aktiviteter på en så pass låg nivå att vi verkligen vet vad som 
skall göras. 
 
En viktig begränsning är dock att jag aldrig får ha aktiviteter på den lägsta nivån som tar 
längre tid än två kalenderveckor – oberoende av hur många eller få resurser jag tror att jag 
kommer att disponera. En aktivitet kanske tar fyra dagar (kalenderdagar) med en resurs på 
deltid, medan en annan aktivitet kanske kommer att ta nio dagar (kalenderdagar) med fem 
resurser på heltid.