bussines5

Vi börjar med utvärdering, analys och nulägesstatus.
- BSC
- DISC
- Förändringsarbete
- Utbildningar
- Konferenser
- VD coachning
- Stöd för ledningsgrupper
 

Verksamhets utveckling

Vi börjar med en personal- och kund analys.
- BSC
- DISC
- Utbildningar
- Konferenser
- VD-coachning
- Stöd för ledningsgrupper