bussines5

Individuella ledarskapsprogram

Vi börjar med en utvärdering och sätta dina personliga mål

Utvärdering av företaget/verksamheten:
t.ex. styrkor & svagheter, affärsplaner, marknadsplaner, personalplaner, utvecklings planer, nulägesanalys, omvärldsbevakning, handlingsplaner mm

Utvärdering av dig som ledare:
t.ex. är personalen delaktig och ansvarstagande, ger du dem befogenheter, vilka är dinna styrkor & svagheter, din lyhördhet och förmåga att ge och ta emot feedback, skapa balans mellan arbete och privatliv, beslutsfattning och handlingskraft, får du din personal att växa i sina arbetsroller, konflikthantering, 

Programmets inehåll beror på dig och de behov du har

Utvärdering av verksamhetens nuläge och behov
Utvärdering av personligt nuläge och behov
Coachningmöten
Upprättande av handlingsplaner med kortsiktiga och långsiktiga mål, 10-10-10
Individuellt anpassade litteratur och hemläxor som stödjer din process
Regelbunden uppföljning mot uppsatta mål och handlingsplan

Ett individuellt program som pågår under 12 månader:

Tack för att du tog dig tiden att läsa detta, om du finner det intresant ber jag dig kontakta mig för ett första möte

Nils Larsson
mail: nils@senterak.se
+46733322311