bussines5

Ledarskaps program

Programmet består av

Utvärdering + Målbild + Aktivitet + Insikter + handlingsplan + uppföljning = resultat

Utvärdering
Skapa förståelse genom inventering och analyser

Målbild
Sätta mål korta och långa mål

Aktiviteter:
Coachning, läsa, lyssna, se och uppföljning

Insikter:
Reflektera över det som har betydelse för dig och ditt ledarskap

Handlingsplan:
Strukturera och skapa handlingsplaner mm med stöd av Ledarutvecklare.

Uppföljning:
Möten och avstämning mot handlingsplaner

Programmet hjälper dig att

Programmets inehåll