bussines5

Executive coachning

Ett skräddarsytt upplägg för dig som är företagare, chef och ledare på ledningsgruppsnivå och som vill ha ett professionellt stöd utanför den egna organisationen. Under 6 till 12 månader får du hjälp av din individuella coach att hantera frågor och utmaningar som du stöter på i ditt arbete.

Tio till tjugo enskilda möten
Uppföljning och sammanställning av mötenas mål och resultat
Individuellt arbete

Programmet skapar förutsättningar för både din personliga och professionella utveckling och du blir starkare i din roll som ledare. Efter utbildningen har du verktygen för att nå din fulla potential som chef och du kan på ett mer framgångsrikt sätt bidra till både din och organisationens framgång.

Programmet vänder sig till dig som är chef på ledningsgruppsnivå inom privat eller offentlig sektor.

För dig som vill ta din verksamhet, företag eller dig själv till nästa nivå

I coachning eller samtal kan du ta med dig verkliga problem från verksamheten eller privatlivet och får hjälp att se din roll och vad du kan göra. Personliga begränsningar och beteenden ligger nästan alltid bakom våra upplevda problem och oförmågan att göra det vi skulle välja om vi kunde. Att skapa balans mellan arbete och privatliv är något som vi ofta arbetar med för att nå bättre resultat i verksamheten.

Lönsamhet är naturligtvis alltid målet i företag, ett holistisktledarskap skapar förutsättningar för ökad lönsamhet.

VD Coachning ger inte bara ditt företag bättre förutsättningat till lönsamhet, med coachning kommer du som individ att växa och schansen att nå dina personliga mål ökar.