bussines5

Process VD coachning

Case

VD - coachning

Individuell coachning av VD xxxx
Resultat: VD gick från x% nöjdhet till x+% i medarbetarundersökningen av ledarskapet

Bakgrund

dddd

Utmaningar

xxxx

Lösningen

Lösning
Sex månaders coachning
Fokus på det inre ledarskapet, kommunikation, närvaro och aktivt lyssnande
Utveckling av karaktärsstyrkor i ledarskapet

Resultat

Resultat

VD fick ökad självinsikt och därmed större trygghet
Fokuserade på styrkor och möjligheter
Skapade större tydlighet i sitt ledarskap
Gick från 83% nöjdhet till 92% i medarbetarundersökningen av hennes ledarskap.