bussines5

365- personligt ledarskapsutbildning

Vi erbjuder en utvecklingsprocess som löper över 12 mån.

Grunden i hela processen är att du utvecklas holistiskt som person och ledare

​Vårt mål är att du skall utvecklas och höja din ** "verkningsgrad" inom de områden du själv väljer som viktiga.

En process som denna kommer ge dig många användbara verktyg


Du utvärderar dig själv och företaget/verksamheten, därefter sätter du tillsammans med oss personliga mål för din process.

Arbetet sker parallt med din dagliga verksamhet med företaget och blir på detta sätt praktisk och direkt tillämpad i din verksamhet.

Din process blir unik och speglar dina behov, du sätter upp målen, med stöd styr du mot uppsatta mål.

Lönsamhet är naturligtvis alltid målet i företag och motiverande ledarskap skapar bra förutsättningar för ökad lönsamhet.

** verkningsgraden är kvoten mellan den energi som kommer ut ur en process och insatt arbete för processen och kan bli större än 1

Utvärdering

Utvärdering av företaget/verksamheten:
t.ex. styrkor & svagheter, affärsplaner, marknadsplaner, personalplaner, utvecklings planer, nulägesanalys, omvärldsbevakning, handlingsplaner mm


Utvärdering av dig som ledare:
t.ex. är personalen delaktig och ansvarstagande, ger du dem befogenheter, vilka är dinna styrkor & svagheter, din lyhördhet och förmåga att ge och ta emot feedback, skapa balans mellan arbete och privatliv, beslutsfattning och handlingskraft, får du din personal att växa i sina arbetsroller, konflikthantering och allt annat som du vill lyfta in och belysa. 

Vi sammarbetar med analysföretag och har tillgång till många kraftfulla analysverktyg som kan vara stöd i en utvecklings process

Sätta mål

Verksamhetens mål:
t.ex. sälj & marknad, företagsorganisation & processer, produkter & tjänster, personal & utveckling etc. utformade efter dina behov.

Personliga mål för:
t.ex. balans mellan privatliv och arbete, vad vill du utveckla hos dig själv som ledare etc. utformade efter dina behov.

Programmet hjälper dig att

Stärka och öka din självkänsla

Öka din verkningsgrad

Förståelse för olika attityder, beteenden och vanor

konflikthantering

utveckla förmågan till lärande 

Upprättande av handlingsplaner med kortsiktiga och långsiktiga mål, 10-10-10

Utveckla team arbete

Din utveckling som ledare ger många positiva resultat för företaget, vårt upplägg bidrar på olika sätt till att öka din lönsamhet!

Den individuella coachningen tjänar som en förberedelse för dig att utföra egen teamcoachning.

Efter detta program kan du involvera t.ex. en ledningsgrupp eller arbetsgrupp för att nå nedåt i organisationen med det du lärt om motiverande ledarskap.

Programmets inehåll

Inledning och analys fasen:
- 4 möten x 2 tim
- analys DISC- kombination beteende och drivkrafter
- nuläges analys privat - företag personlighet själv skattning
- livshjulet
- företags hjulet

Planering och utförande:
10 möten x 2 tim
- ökad effektivitet och ledarskaps förmåga
- Balans privat-företag
- livshjulet
- företags hjulet
- korta långa mål
- brister
- styrkor
- potentiala utvecklings faktorer arbete-privat

Individuellt anpassade litteratur och hemläxor som stödjer din process
Regelbunden uppföljning mot uppsatta mål och handlingsplan

återkoppling och avslut:
4 möten x 2 tim

Ett personligt program som pågår under 12 månader:
Investering  52.500 - 125.000kr beroende på vad just ditt program skall innehålla

mail: nils@senterak.se


** verkningsgraden är kvoten mellan den energi som kommer ut ur en process och insatt arbete för processen. 

Ett exempel är att du lägger ner 190 timmar på en månads ledarskap men pga olika omständigheter är bara 150 av dessa timmar relaterade till verkligt arbete (190-40 tim stress, dålig planering mm) detta ger en verkningsgrad på 150/190 = 79%  vad skulle hända i ditt arbete om du höjde din verkningsgrad? hur skulle det påverka din organisation? skulle er totala verkningsgrad påverkas? 

ring eller skriv till mig så tar vi ett mte och pratar om detta.
välkommen
Nils Larsson
073 33 22 31
nils@senterak.se