bussines5

Affärscoachning av ledare, team och medarbetare på tre nivåer


Ledare o Chefer

Ett gott ledarskap är grunden till framgång. Vi hjälper er att analysera ert ledarskap och sätter upp ett individuellt utvecklingsprogram för ert företag eller individuella ledare.

ofta startar processen med att några eller någon i ledningen gör en process.
Teamet

I team är en av nycklarna till framgång målstyrning och god kommunikation. Vi ger er stöd i modern grupputveckling med dialog som ett av de viktigaste verktygen.  

Processen fortsätter sedan ofta med teamcoaching och utveckling av gemensamma kraftfulla målsättningar 
Medarbetaren

Många företag har insett att personlig utveckling är företagsutveckling, personal som är intresserad av sin egen utveckling har oftast lättare att hantera stress, är kreativa, har lättare att kommunicera utan konflikt, relaterar till sin omgivning med nyfikenhet och söker samarbete. 

personlig coaching i teamarbetet eller för enskilda individer skapar en trygg och utvecklande process i andan av team mål


På gång nu